In de schatkamer

De Schatkamer van Nederland bespreekt bronnen en verhalen over ons culturele erfgoed. Op de volgende pagina’s vind je vragen en opdrachten over de thema’s ‘Slavernij’, ‘De beurs’, ‘Rampen’ en ‘Op reis’.


Slavernij titel
de-beurs-titel-e1539011336627.png
rampen titel
op-reis-titel-e1539010590964.png

De Schatkamer van Nederland biedt lesmateriaal over ons culturele erfgoed aan, dat als aanvulling gebruikt kan worden voor lessen van alle profielen van de bovenbouwklassen havo/vwo. Ieder thema wordt ingeleid en voorzien van historische context. Scholieren kunnen aan de slag met diverse casussen en komen zo in aanraking met historische bronnen en verhalen. Daarbij wordt telkens een vergelijking met het heden getrokken.

Docenten kunnen een volledig thema behandelen of ervoor kiezen om afzonderlijke blokken of vragen uit te lichten.