Over

Wat is de Schatkamer?
De Schatkamer van Nederland biedt lesmateriaal over ons culturele erfgoed aan, dat als aanvulling gebruikt kan worden voor lessen van alle profielen van de bovenbouwklassen havo/vwo. Het doel is om cultureel erfgoed en oude bronnen onder de aandacht van leerlingen te brengen en te laten zien dat die in alle profielen relevant zijn. Via aansprekende thema’s en opdrachten wil de Schatkamer leerlingen stimuleren zelf aan de slag te gaan met historische documenten, om zo een nieuwe kijk te ontwikkelen op onze vaderlandse geschiedenis en ons culturele erfgoed.

Het project is gefinancierd door De Jonge Akademie, wordt overzien door prof. dr. Lotte Jensen en prof. dr. Nicoline van der Sijs van de Radboud Universiteit Nijmegen en is uitgevoerd door Alan Moss, MA (inmiddels gepromoveerd).

In 2023 heeft het Instituut voor de Nederlandse Taal de hosting van de Schatkamer van Nederland overgenomen.

Hoe werkt het?
De Schatkamer van Nederland en de verschillende thema’s zijn te vinden op schatkamer.ivdnt.org. Ieder thema wordt ingeleid en voorzien van historische context. Leerlingen kunnen aan de slag met diverse casussen en komen zo in aanraking met historisch bronmateriaal. Daarbij wordt telkens een vergelijking met het heden getrokken.

Docenten kunnen een volledig thema behandelen of ervoor kiezen om afzonderlijke blokken of opdrachten uit te lichten. Vanwege de toevoeging van audio- en beeldmateriaal kunnen scholieren de opdrachten het beste via de website bekijken.

Voor ieder thema is een antwoordmodel beschikbaar, te vinden bij het tabblad ‘Lesmateriaal’. Dit materiaal is met een wachtwoord beschermd. Docenten kunnen via het tabblad ‘Contact‘ het wachtwoord opvragen.

Vragen of opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u gebruikmaken van het tabblad ‘Contact‘.